Проекти по европейски програми

Работното  време на комплекса за периода 30.11.2020г. – 4.11.2020г. ще бъде от 8.00ч. до 19.00ч.,

5,6.12.2020г. от 10.00ч. до 19.00ч.

на