Групи по плуване

часове по плуване за деца
Понеделник – Неделя
09:00 ч. – 09:45 ч.
10:30 ч. – 11:15 ч.
14:00 ч. – 14:45 ч.
15:30 ч. – 16:15 ч.
17:00 ч. – 17:45 ч.
18:30 ч. – 19:15 ч.
Моля, прочетете правилата за ползване преди това, за да избегнем струпване. Благодарим!